Tema

Temaet for NLMs generalforsamling og sommerfest 2018 er "nærmere".