Tema

Temaet for generalforsamlingen 2022 er "Vitne".