Seminarer

* Du finner presentasjon av seminarholdere nederst på siden.

Seminarer

Kveldsseminar onsdag 18:00-19:00

Hva var det vi skulle nå igjen? Et annerledes seminar om mål og mening med arbeidet vi driver. Marit Andersen leder seminaret med gjester.

Helt fri Hvem skal definere kjærlighet for den kommende generasjon? Nordmenn er fremst i verden på bruk av pornografi på nett og mange sliter med skyld og skam. Hvordan utruste den kommende generasjon? Seminaret gir svar på hvordan Guds ord og kjærlighet er et vern og skjold møte med dette mørket. Ved Alexis Lundh fra tro og medier.

Kveldsseminar torsdag 18:00-19:00

Kalt til å bli og skape gode ledere Mangel på ledere hindrer oss i å starte nytt arbeid der flere kan få møte Jesus. Å utvikle nye ledere er derfor noe av det mest strategiske vi gjør. NLMung har utviklet et nytt ledertreningsverktøy som er enkelt å bruke. På seminaret vil vi snakke mer om hva ledertrening er, og hvordan vokse som leder. Ruth B. Skree, lederutviklingskonsulent i NLMung, med flere.

Israel eller jødene i Guds plan Hva menes med at Israel er Guds utvalgte folk og hvordan er forholdet mellom Israel og kirken? Er misjon blant jøder viktig? Er jødemisjon i tilfelle annerledes enn misjon blant andre folkeslag? Et teologisk seminar om Israel/Jødenes plass i Guds plan ved Rolf Gunnar Heitmann, generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon.

NLM-boken Sendt – et portrett av Norsk Luthersk Misjonssamband. Til årets generalforsamling kommer en helt ny bok som tegner et portrett av NLM. Det som bærer boken er en rekke intervjuer med mennesker som har ulik tilknytning til organisasjonen. Flere av disse får du møte i dette seminaret som presenterer boken og ser nærmere på hvordan NLM kan være relevant i en ny tid. Paneldebatt og intervjuer.  Bokens hovedforfatter er Espen Ottosen, informasjonsleder i NLM, som også vil lede bokseminaret. Andre gjester er: Øyvind Åsland, Jostein Krogedal, Hildegunn Haugen, Tarjei Gilje, Victoria Bø, Sigrun Selstø og Leif Ørjan Thingbø.

Panelsamtale fredag 11:00

Til alle folkeslag- hva gjenstår? På dette samtaleseminaret møter du flere ulike gjester med en felles brann for å nå de minst nådde med evangeliet. Her får du møte organisasjonsledere, kristne som kommer fra områder der det er vanskelig å drive misjon og nåværende misjonærer som kan gi ferske glimt fra arbeidet blant de minst nådde. Medvirkende: Øyvind Åsland (NLM), Andreas Nordli (Ungdom i oppdrag) med flere..

Seminarer fredag dagtid 15:30-16:30

Når barna er på nett Hvordan kan jeg som foreldre følge opp barnet mitt sin nettbruk? Hvilke blindsoner bør jeg være klar over og hvordan kan jeg utruste dem til et disippelliv på denne arenaen? Jarle Haugland fra Tro og Medier

Virksomme hender Jeg vil leve mitt liv som en lovsang for deg, la hver tone en hyllest til deg være. Et seminar om hvordan man kan ha en diakonal livstil. Hilde M. Krahn fra Sagene frivillighetssentral m.fl

«Mellom substans og spenning» Hvordan nå ut til massene, og hvordan nå inn i hjertene? Når blir det å være attraktiv menighet noe som går på bekostning av Kristi herlighet? Magnus Persson deler refleksjoner og erfaringer fra United Malmø sin vandring.

«Jeg elsker Jesus, men tør ikke snakke om ham» Hvordan gå fra et ønske til det å bevege seg mot hverdagsevangelisering? Vi har alle opplevd å miste frimodighet når vi er «gebrokken» i et språk. I dette seminaret skal vi se på hvordan vi kan bli mer «flytende» i evangeliet.» Christian Torbjørnsen, Salt Norhordaland

Bioteknologi og etikk Rett etter andre verdenskrig tok en desillusjonert verden farvel med ideen om at man bør forbedre menneskeslekten. 70 år senere står vi overfor idestrømninger og teknologiske nyvinninger som igjen setter ideer om likeverd og ukrenkelig menneskeverd under press. Krav om «kvalitet» på kommende barn og kontroll over døden er noen av trekkene som blir tatt opp i seminaret. Morten Dahle Stærk, Generalsekretær menneskeverd

Kveldsseminar fredag 18:00-19:00

Når barna går en annen vei Et seminar som er særlig for kristne foreldre som har opplevd at deres barn har forlatt troen. Vi vil arbeide med noen av de mange spørsmål som følger: Hvorfor gikk det slik? Hvordan lever vi godt med dem vi elsker, når det viktigste skiller? Hva med alle tankene om fremtiden? Jens Ole og Kirsten Christensen har dette seminaret med opplegg og samtale.

Flerkulturelt arbeid Første skritt til flerkulturelt arbeid i fellesskapet. Hvor begynner vi og hvordan kan vi samarbeide med kristne med internasjonal bakgrunn? Hvordan skape en felles visjon i fellesskapet og hvordan involvere flere i satsningen? Vi ser på gode modeller for møteplasser hvor evangeliet kan deles med innvandrere. Janet Seierstad og Peter Majeed

Israel eller jødene i Guds plan (ekstra pga. stor pågang torsdag) Hva menes med at Israel er Guds utvalgte folk og hvordan er forholdet mellom Israel og kirken? Er misjon blant jøder viktig? Er jødemisjon i tilfelle annerledes enn misjon blant andre folkeslag? Et teologisk seminar om Israel/Jødenes plass i Guds plan ved Rolf Gunnar Heitmann, generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon.

Lørdag Seminarbolk 1 13:30-14:30

NLM Gjenbruk – Se, markene er hvite For mange er NLM Gjenbruk synonymt med pensjonister og penger. Godt voksne mennesker som bruker av sin tid for å skaffe inntekter til misjonen. Men kan det være at Høstens Herre – gjennom NLM Gjenbruk – først og fremst har gitt misjonsvenner i alle aldre en helt konkret og ny arena for å vinne sjeler? Bruker vi dette potensialet fullt ut?

Radikalt disippelliv Vi lytter og lærer av de forfulgte. Nik og Ruth Ripken har vært misjonærer i en årrekke i flere land, og Nik har skrevet bøkene «Guds galskap» og «Lydighetens galskap» som også er oversatt og utgitt på Lunde forlag. De vil dele fra den forfulgte kirkes erfaringer til lærdom for oss.

Nærmere målet. Hva sier Bibelen om tilværelsen sitt mål? Hvor er vi på vei? Et seminar om de siste ting og livet etter døden. Sverre Bøe, professor i NT ved FiH.

Slik kan kristne møte mennesker med likekjønnet tiltrekning I dette seminaret vil Erik Johansson undervise om situasjonen til den som strever med sin seksualitet, både likekjønna tiltrekning men også andre seksuelle utfordringer. Han vil undervise om hvordan alle kristne er kalt til å leve med sin seksualitet i overensstemmelse med Guds ord til velsignelse for seg selv og andre. Hva sier Bibelen om ekteskapet og hvordan kan vi, i en seksualisert tid, stå frem som troverdige vitner for Jesus?

Lørdag Seminarbolk 2: 15:00-16:00

Vil du vite mer om dagens misjonssituasjon? I dette seminaret vil du få mulighet til å møte ledere fra samarbeidskirkene og regionlederne i NLM Utland. De vil gi aktuell informasjon fra arbeidet på ulike misjonsfelt. Det blir også muligheter for spørsmål.

Den som finner sin plass tar ingen annens Tenk om selve poenget med å være menneske er å finne sin plass? Den plassen som kan finnes nesten hvor som helst i verden, men som gjør at drømmer gradvis oppfylles, mening blir skapt og opplevelsen av å være til for noen andre innfinner seg. Det handler om å finne sitt livs «ja». Om mot til å gå, selv om man ikke våger! Tomas Sjödin, pastor og forfatter.

Gud i tidsklemma Hvordan rydde på plass tid til det aller viktigste i en hektisk familiehverdag. Jorunn Singstad Djupvik

Nærmere Gud i hans Ord Hvordan kan jeg få en trospraksis hvor Gud får tale til meg, og jeg får lytte til ham.  Endre Stene underviser om bibelsyn og bibelbruk.

 «Hva med menighetsliv, når livet går i stykker?» Vi erfarer dessverre at mennesker som kommer i vanskelige livssituasjoner, fjerner seg helt eller delvis fra forsamlingene våre. Hvorfor skjer dette, og hva kan vi gjøre for å forhindre det? På dette seminaret vil vi forsøke å belyse dette tema. Gjennom intervju, refleksjoner og en samtale med panelet til slutt, håper vi at vi som forsamling kan møte mennesker som gjennomlever livskriser, på en bedre måte.  I panelet vil Eivind Sætre, Grete Yksnøy Martinsen og en forsamlingsleder sitte. Kåre Johan Lid vil lede samtalen.

Kveldsseminar Lørdag 18:00-19:00

Menighetsplanting Kan jeg være med å plante et nytt fellesskap eller en menighet? Hva kreves av meg? Hvordan går jeg frem? Jarleif Gaustad, fellesskapsutvikler i NLM

Seminarholdere

Morten Dahle Stærk

Morten Dahle Stærk er generalsekretær i Menneskeverd. Han har skrevet masteravhandling om etikk og menneskesyn, vært bidragsyter i flere bøker, og har skrevet en rekke artikler for ulike publikasjoner. Han har tidligere arbeidet som forlagssjef og redaksjonsleder i Luther Forlag, samt arbeidet med innsamling, PR og kommunikasjonsstrategi ved nåværende NLA Høgskolen. Han var i 1997 en av initiativtakerne til det som ble Menneskeverds ungdomsorganisasjon, UMAN (Ungdommens Menneskeverdsallianse i Norge), og ledet denne i noen år. I 1999 ble Stærk ansatt som ettåring i Norsk Pro Vita, som senere ble en del av Menneskeverd. Han har også bred styre- og organisasjonserfaring og har vært sentral i flere utredningsarbeider for ideelle organisasjoner.

Christian Thorbjørnsen

Christian Thorbjørnsen er gift med Anja og sammen har de to barn. Til dagen jobber han som lærer, studerer på master i ledelse og menighetsutvikling og er pastor for Salt Nordhordland. Christian har vært med i Salt siden starten og har de siste årene plantet Salt Nordhordland. Han er opptatt av misjonalt liv og det å bygge relasjoner og hjelpe mennesker til å finne og fylle den plass Gud har for dem.

Alexis Lundh

Alexis Lundh 45 år og er ansatt i Tro & Medier som leder av HeltFri. Alexis har gjennom hele sitt voksne liv vært engasjert i barn og unge gjennom eget liv, ungdomsarbeid, som offentlig ansatt og som ansatt i kirke. Alexis er gift med Elisabeth og sammen har de fire barn.

Jarle Haugland

Jarle Haugland, daglig leder i Tro & Medier. Gift, tre barn og har ingen enkle svar på hvordan vi skal håndtere barns mediehverdag. Men mener det er så viktig at jeg gjerne slåss litt med tematikken. Heier på Start og er glad i Jesus. I motsatt rekkefølge.

Rolf Gunnar Heitmann

Teolog, utdanna frå Menighetsfakultetet. Generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon sidan 1997. Europeisk koordinator for den europeiske Lausanne-rørsla si avdeling for misjon mellom jødar. Styremedlem i Hjelp Jødene Hjem. Har gjennom heile det yrkesaktive livet vore engasjert i jødisk-kristne relasjonar og misjonsarbeid retta mot den jødiske verda. Gift. Ei vaksen dotter. Bergensar, busett på Nordstrand (Oslo).

Erik Johansson

Erik Johansson är präst och missionssekreterare för EFS internationella mission och har själv varit missionärsbarn i Etiopien. Under många år har Erik stått fram i media och som ofta anlitad föreläsare och debattör i frågor om sexualitet och kristen tro. Erik har sedan 1994 varit öppen med sin homosexualitet, men har valt att utifrån Guds ord leva i sexuell avhållsamhet.

Sverre Bøe

Sverre Bøe, professor i Det nye Testamentet ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Marit Andersen

Tidligere Boliviamisjonær, nå forkynner (NLM-Norge) og fellesskapsutvikler (Region Sør).

Hilde Muri Krahn

Hilde Muri Krahn, gift med Canadisk mann og har tre døtre. Misjon og diakonal virksomhet har vært en stor del av ungdomstid og hele mitt voksne liv.

Magnus Persson

Magnus Persson er 44 år, gift med Gunilla, har to voksne og gifte døtre og en sønn på 13 år. Magnus har grunnlagt og vært pastor i pinsemenigheten UNITED i Malmø, Sverige siden år 2000 og leder nettverket RE:FORMERA for forsamlingsplanting, fornyelse og reformasjon.

I tillegg til å være pastor er han skribent i flere aviser og har startet opp konferansen United Open.

Janet Seierstad og Peter Majeed

Peter Majeed er innvandrerkonsulent i NLM Region øst og Misjonssalen Oslo. Peter er fra Pakistan og er prestesønn. Faren hans jobbet med norske misjonærer. Selv er Peter ordinert til luthersk biskop i hjemlandet og har master i diakoni fra Diakonhjemmet. Peter brenner for mennesker blir kjent med Jesus.

Janet Seierstad jobber i NLM Norge med fokus på evangelisering og disippelgjøring i det flerkulturelle Norge. Janet brenner for å utruste individer og felleskap til å inkludere de internasjonale i Norge og dermed komme et skritt nærmere Jesus og den himmelske forsamlingen.

Jorunn Elise S. Djupbvik

Jorunn Singstad Djupvik (56) er opprinnelig fra Trondheim og bor på Eidsvoll, er gift med Harald og er mor til tre og bestemor til fire. Til daglig jobber hun som redaktør, forfatter og bibelinspirator i Bibelleseringen. Hun er blant annet redaktør for bibelleseplan og aktivitetshefte for barn og familier Alfa super, og har vært redaktør for og medforfatter i «Foreldreboka» og «Foreldreskolen». Som bibelinspirator reiser hun rundt i hele landet og holder kurs og foredrag blant annet om bibelglede, kreativ bibelformidling og tro på hjemmebane.

Endre Stene

Endre Stene (f.1975) er fra Trondheim. Han er gift med Edel og er far til fire gutter. Etter endt utdanning ved Fjellhaug Internasjonale Høyskole har hans siden 2000 vært ansatt i NLM. I dag er han forsamlingsleder i Namsos Misjonsforsamling og lærer på Fjellheim Bibelskole. I tillegg er han medredaktør av nettstedet foross.no.

Ruth B. Skree

Ruth jobber i NLMung som prosjektleder for ungLeder Norge. Hun brenner for at flere skal få vokse som ledere og finne sin plass i tjeneste i Guds rike. Hun har en drøm om å se generasjonene komme sammen for å utruste hverandre og støtte hverandre i arbeidet.