Seminarer

Seminarer

Med forbehold om endringer.

Onsdag kl 18:00–19:00

Å leve kirke

(OA, Ishallen)

Er gudstjenesteliv en søndagshobby eller et livsviktig fellesskap? Hva er det som bygger og puster liv i et kristent fellesskap?

Tre kristne ledere om det de ser og drømmer om i menighetslivet.

Harald Hovland modererer en samtale mellom Aslak Tveita, Jon lia og Maria Celine Lundeby.  

Korleis les du?

(CCN, sal 1)

Kvifor les vi Bibelen så ulikt? Og kvifor kallar vi nokre tekster for «vanskelege tekster»?

Hans Johan Sagrusten tek oss med inn i nærlesing av bibeltekster som mange synest er vanskelege, og spør: Kvifor har vi definert akkurat desse tekstene som vanskelege? Kva er det som får oss til å oppleva dei som krevjande?

Bønn- inn i Guds nærhet

(CCN, Melsomvik og Slottsfjellet)

Hvordan kan bønn bli en viktig kilde til klokskap og livskraft? Vi ser på det å be i lys av ulike tanker, tradisjoner og erfaringer. Her er det mulighet for både påfyll, kunnskap og praktiske tips til bønnelivet.

Seminar ved Victoria Bø, forfatter av boken «I bønnens landskap», kommunikasjons- og markedsleder, Normisjon.  

Torsdag 18:00–19:00

Enhet med Kristus

(OA, Ishallen)

Vi vil sammen se på hvordan det å være i Kristus er gode nyheter for hvordan vi forstår vår identitet og seksualitet. Kan dette gi oss en dypere og tryggere forståelse av hvem vi virkelig er?

Sam Allberry

Fra misjonsmark til misjonskirker

(CCN, sal 1)

Flertallet av de kristne bor nå i Sør-Amerika, Afrika og Asia. Mange steder i det globale sør er det store vekkelser. Det gjelder også i flere av våre samarbeidskirker. Hvordan beskriver lederne i disse kirkene det som skjer? Hvordan kan de være en inspirasjon for kristne i Norge?

Hans Arne Sanna m. gjester

Å komme til poenget

(CCN, Melsomvik og Slottsfjellet)

Hvorfor er det mer naturlig å snakke om TV-serier, barnebarn, fotball og andres liv enn det som er viktigst i vårt eget liv?

En samtale om hvordan evangeliet kan bli forkynt i våre hverdagsmøter utenfor den kristne komfortsonen.

Steffen Stensland leder samtale mellom Håkon Rydland, Malene Bjørgaas og Lars Kjetil Emblem

Fredag 18:00–19:00

Min neste i et globalt perspektiv

(OA, Ishallen)

Når vår verden blir liten, blir rekkevidden stor. Hvordan skal jeg som en enkelt kristen forholde meg til hele verdens utfordringer og behov? Hvem er nå min neste?

Dagfinn Høybråten og Olav Vestbøstad

Åpne hjerter ved åpne liv og hjem

(CCN, sal 1)

En av de beste måtene vi kan dele evangeliet i et sekulært samfunn, er gjennom gjestfrihet. Vi vil se på mulighetene og velsignelsene gjestfrihet gir oss og hvorfor det er noe alle kristne kan og bør være.

Sam Allberry

«Dere skal være mine vitner, på Facebook, Instagram og like til internetts ender»

(CCN, Melsomvik og Slottsfjellet)

Misjonsoppdraget har ikke endret seg, men det har omgivelsene! De siste 10-15 årene har vi opplevd en medierevolusjon som har forandret livene våre enormt. Vi har hele verden i lomma og scroller 180 meter hver dag i sosiale medier. Hva vil det si å forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt, inn i dette landskapet?

Jarle Haugland Tro og medier 

Lørdag 18:00–19:00

Verdensmisjonen i 2022

(CCN, sal 1)

Hvor går evangeliet fram, og hvor møter vi de største utfordringene?

Michael Oh, global direktør i Lausannebevegelsen, gir oss et øyeblikksbilde av den verdensvide misjonsbevegelsen.

NB! Seminaret er på engelsk, men det blir tilbud om oversetting til de som har behov for det.

Fortapt

(OA, Ishallen)

Hva sier Bibelen om fortapelsen, og hvordan påvirker denne kunnskapen oss? Hva er vår respons i møte med fortapelsens mulighet?

En pause for å snakke om et krevende tema, samtalen er ledet av Espen Ottosen, Knut Kåre Kirkholm og Renate deltar.

Disippelgjøring på hjemmebane

(CCN, Melsomvik og Slottsfjellet)

Et seminar til hjelp og utrustning for kristne foreldre.  Du får tips og råd, ærlige bekjennelser om familielivet og erfaringer fra en reise som foreldre gjennom 23 år.

Anne Lene og Roar Otterøen

Slitesterk tro i møte med lidelse

(CCN, sal 2 og 3)

Hvilke svar har den kristne tro å gi til den som lider? Hvordan finne svar som også holder når vi møter mørket? Er Gud en som ønsker å invitere seg inn, også i de vonde erfaringene våre?

Eivind Sætre, Grete Yksnøy Martinsen med flere.

En gang i løpet av uken:

Seminar om arbeidet vi ikke kan snakke åpent om

En del av arbeidet til Misjonssambandet foregår i områder og under forhold som gjør det vanskelig å informere gjennom våre tradisjonelle informasjonskanaler.

Dette seminaret er for deg som ønsker å bli bedre kjent med dette arbeidet. Du vil møte utsendinger som arbeider i disse områdene og bli mer kjent med land, områder og folkegrupper. Og du vil få innblikk i gleder og sorger i et arbeid som trenger mye forbønn.

For påmelding: send mail til info@nlm.no

NB! Sett referanseperson fra din region i kopi. Begrenset plass på seminaret.  (Elise Haugland og Berit Arner Ådnanes)  

KNIF-scenen

Onsdag:

Lunsj, 12:45-13:15

Etiopia og Øst-Afrika

Er du oppdatert på Misjonssambandets arbeid i utlandet? Møt utsendinger og internasjonale gjester som gir statusrapport og deler gleder og utfordringer fra sin tjeneste.

Ledes av Lamessa Endalew.

Parallelt med seminar 18:00-19:00

Mediemisjon – en viktig nøkkel til å fullføre misjonsoppdraget

Mer enn en tredel av verdens befolkning har ennå ikke hørt om Jesus. Hele folkegrupper lever uten Gud og uten håp for evigheten. Mange av dem bor i områder stengt for tradisjonell misjon. Ved bruk av ulike medier kan vi likevel nå ut til dem, til og med i land som Nord-Korea. Kom og hør hva mediemisjon betyr for mennesker bak stengte grenser.

Per Birkeli, Norea mediemisjon

Torsdag

Lunsj, 12:45-13:15

Sør-Amerika og Vest-Afrika

Er du oppdatert på Misjonssambandets arbeid i utlandet? Møt utsendinger og internasjonale gjester som gir statusrapport og deler gleder og utfordringer fra sin tjeneste.

Ledes av Elin Vannes

Middag 2, 17:00-17:30

Hvorfor skal Misjonssambandet plante menigheter?

Harald Hovland

Parallelt med seminar 18:00-19:00

Barnehagen og bedehuset,
Sammen om å sette verdifulle spor

Visste du at misjonsmarka finnes rett utenfor dørterskelen din?
NLM-barnehagene møter over 2000 barn og deres foreldre, hver dag.
Mange av dem har lite eller ingen kontakt med kristent arbeid.
Kan DU være noe for disse?
Hvordan skaper vi gode og inkluderende møteplasser mellom bedehus og barnehage?

Turid Slettebø og Cecilie Bruserud

Fredag

Lunsj, 12:45-13:15

Stor-Kina, Japan og Indonesia

Er du oppdatert på Misjonssambandets arbeid i utlandet? Møt utsendinger og internasjonale gjester som gir statusrapport og deler gleder og utfordringer fra sin tjeneste.

Ledes av Olav Vestbøstad 

Middag 2, 17:00-17:30

Åndelig tomgang

Mange kan kjenne at de går på åndelig tomgang. Det er en frustrerende følelse. Motoren er i gang, men bilen går ikke framover. Bønn, Bibel og forkynnelse er bare tomme floskler. Møteformen er kjedelig og intetsigende. Åndelig tomgang fører fort til at man søker erstatninger. I vår tid er markedet stort og det bugner av tilbud. I dette seminaret reflekterer vi rundt nødvendigheten av dype røtter i kontakt med vannkilden.

Knut Kåre Kirkholm, førstelektor ved FiH

Parallelt med seminar 18:00-19:00

Kristenmediers søkelys på kristen-Norge 

Hvordan ønsker de kristne mediene å dekke det som skjer i kristen-Norge? En panelsamtale med redaktør Tarjei Gilje i Dagen, redaktør Berit Aalborg i Vårt land og Lars Dahle, førsteamanuensis i teologi ved NLA Høgskolen og daglig leder for Damaris Norge.

Samtalen blir ledet av redaksjonsleder Anders A. Aanensen i Utsyn.

Lørdag

Lunsj, 12:45-13:15

Mongolia, Sentral-Asia og Nord-Afrika

Er du oppdatert på Misjonssambandets arbeid i utlandet? Møt utsendinger og internasjonale gjester som gir statusrapport og deler gleder og utfordringer fra sin tjeneste.

Ledes av Berit Aadnanes 

Parallelt med seminar 18:00-19:00

Ferdig testede befruktede egg til salgs

Rett etter andre verdenskrig tok en desillusjonert verden farvel med ideen om at man bør forbedre menneskeslekten. 70 år senere står vi overfor idestrømninger og teknologiske nyvinninger som igjen setter ideer om likeverd og ukrenkelig menneskeverd under press. Hvordan preger moderne fosterdiagnostikk og kjøp og salg av ferdig testede befruktede egg vårt menneskesyn?

Menneskeverd ved Morten Dahle Stærk