Bli frivillig medarbeider

Vi trenger din hjelp til å gjennomføre GF 2018!

Vil du være frivillig medarbeider under GF?

Vi har behov for mange frivillige medarbeidere under GF og trenger din hjelp til å gjennomføre arrangementet.


Barne- og ungdomsledere/medarbeidere

Det er særlig innen barne- og ungdomsaktivitetene vi trenger mange medarbeidere. Vi håper at unge og eldre fra hele landet vil være med på dette.

Alle barne- og ungdomsledere/medarbeidere må levere politiattest.

Hvis du tidligere har levert politiattest til et av NLMs regionkontorer, trenger du ikke søke om ny attest.

Les mer om politiattest og søk om attesten her.

Unge frivillige medarbeidere kan få hele oppholdet dekket

Melder du din interesse som ung frivillig medarbeider i barne- og ungdomsaktivitetene både onsdag, torsdag og fredag, kan du få hele oppholdet for uken dekket (inkludert stevneavgift, overnatting og kost).

Du vil da bli innkvartert på Melsom Videregående Skole, bo på tomannsrom, men må ha med dyne, pute og sengetøy eller sovepose.

Hvis du vil være med på dette, klikk her for å gå til skjema for dette.

Når vi har fått bekreftet at du har politiattest (les mer her), vil vi sende deg en link til påmeldingen i Checkin.

Vil du være frivillig i barne- og ungdomsaktivitetene men ordne med overnatting selv på Oslofjord eller privat, må du melde ditt ønske i Påmeldingen i Checkin og be om å få refundert utgifter i henhold til de regler som der er nevnt.

Andre oppgaver vi trenger hjelp til

Vi trenger også medarbeidere til bønnevakt- og forbønnstjenesten under møtene, til vakter i konferansesalen og på stevneområdet, noen som kan samle inn kollekt eller gjøre andre praktiske ting under selve stevnet. Meld din interesse ved påmeldingen som frivillig i Checkin (nettsiden vi bruker for påmelding til GF).

Mulighet for refundering av utlegg

Vi håper at så mange som mulig vil melde seg som «tidgiver», dvs. at de ordner med påmelding og overnatting selv og ikke ønsker noen refundering av utlegg.

Dette gjelder først og fremst vakter, kollektører og bønnevakt/forbedere, men også de som har andre oppgaver.

Det vil likevel bli mulighet for refundering av utlegg for de som ønsker det.

Det gis hel eller delvis refundering av utlegg, avhengig av typen oppgaver og hvor mange dager/timer man bidrar.

Se regler i påmeldingen som frivillig medarbeider i Checkin (tjenesten vi bruker for Påmelding til GF).

Ønsker du å være medarbeider?

Da kan du gjøre dette i forbindelse med påmeldingen i Checkin.

Skulle du komme på at du vil melde deg som medarbeider etter at du har send påmeldingen, kan du ta kontakt med Mathias Lade Ulriksen på tlf. 22 00 72 12 (09:00–15:00, mandag–fredag), så vil han hjelpe deg med registreringen. Du kan også sende epost til gfhjelp@nlm.no.