Velkommen til

Misjonssambandets generalforsamling

Oslofjord Convention Center
5.–10. juli 2022

OBS! Nettsiden er under arbeid. Vi arbeider for tiden med å oppdatere innholdet til GF 2022.

Om generalforsamlingen

Generalforsamlingen (GF) er Misjonssambandets høyeste beslutningsorgan, og misjonsfellesskap tilsluttet Misjonssambandet kan sende utsendinger.

GF er imidlertid blitt langt mer enn bare en delegert forsamling som samles for å velge Hovedstyret og fatte øvrige vedtak. GF har blitt et av Nordens største kristne sommerstevner, med mange barn og unge som har eget opplegg parallelt med forhandlinger og avstemninger.

GF er et sommerstevne for alle som vil høre frigjørende forkynnelse og la seg utfordre til misjon. Vi forventer nærmere 5000 tilreisende deltakere til Oslofjord Convention Center i Vestfold 5.-10. juli 2022.

Les mer


Vitnetanker

 • "Vi har kanskje litt høye krav til hva det vil si å være et vitne. Særlig overfor dem jeg kjenner best, tror jeg livet mitt og de valg jeg tar, vitner minst like mye som når jeg snakker om troen. Jeg håper og ber om at livet mitt vitner om Jesus, både i ord og handling."
  Sunniva Fuglestveit
  Sunniva Fuglestveit
 • "Jeg er nok ikke av de frimodige kristne som evangeliserer på gata, og de gangene jeg har prøvd, har det ikke vært suksess. Men min tro på Jesus gjør noe med hvordan jeg møter andre mennesker. De har en unik egenverdi, og jeg vet at Gud vil ha alle mennesker til seg uansett hva slags liv de lever."
  Kjetil Gilje
  Kjetil Gilje
 • "For ti år siden meldte jeg meg inn i diabetesforbundet. Jeg følte at jeg bare gikk i en kristen ghetto og ville prøve å komme meg litt utenfor, slik at jeg kunne være et lys for noen andre. Jeg er ikke den som går rundt og vitner høylytt, men de vet at jeg er kristen. Det er ikke noe jeg vil skjule."
  Anne Grethe Kviserud
  Anne Grethe Kviserud
 • "Jeg har erfart at det er viktig å regne med Gud, for det er bare ham som kan lede oss. Jeg kan være kontakten, men det er når mennesker får kontakt med den levende Gud at det skjer."
  Einar Ellingsen
  Einar Ellingsen
 • "Jeg liker når det åpner seg muligheter for å samtale om tro på tomannshånd. Der kan virkelige møter mellom mennesker oppstå. Det synes jeg er spennende."
  Victoria Bø
  Victoria Bø
 • "Jeg setter pris på å høre eldre folk som gir sitt vitnesbyrd etter et langt liv og viser at gudstroen står seg. Og det er trosstyrkende når folk vitner gjennom forkynnelse og løfter frem Bibelens vitnesbyrd."
  Steffen Stensland
  Steffen Stensland
 • "Som elev og stipendiat på Bibelskolen Fjellhaug fikk jeg virkelig vokse i troen. Jeg fikk mye ansvar og tillit. Jeg fikk virkelig prøvd meg, etter hvert også som forkynner. I ettertid kan jeg tenke "at de turte", men jeg er veldig takknemlig."
  Erika Vestre
  Erika Vestre
 • "Det er sjelden vi vet rekkevidden av det vi sier og gjør. Men iblant kan vi få se glimt av det, og det er inspirerende."
  Jon Lia
  Jon Lia
 • "Å se hvordan folk har levd livet sitt og hvordan de har prioritert har vært det mest synlige vitnesbyrdet for min del."
  Ingrid Helene Engås
  Ingrid Helene Engås