W3.CSS

Vil du være frivillig?

For at GF skal bli en flott opplevelse for store og små, trengs det ca 500 frivillige til små og store oppgaver. Vil du hjelpe oss å nå det målet?

431/500 har meldt seg


Vitnetanker

 • "Vi har kanskje litt høye krav til hva det vil si å være et vitne. Særlig overfor dem jeg kjenner best, tror jeg livet mitt og de valg jeg tar, vitner minst like mye som når jeg snakker om troen. Jeg håper og ber om at livet mitt vitner om Jesus, både i ord og handling."
  Sunniva Fuglestveit
  Sunniva Fuglestveit
 • "Det å tørre å "gå på vannet" kan være ganske konkret for meg. Det kan være å tørre å spille piano på en gudstjeneste, å invitere en kollega med i bibelgruppa eller å snakke frimodig om troen min i lunsjen på jobb."
  Ingeborg Lid Berget
  Ingeborg Lid Berget
 • "Et vitne er en som forteller om sine erfaringer med Gud: erfaringer som bekrefter Bibelens Gud, erfaringer som bekrefter at Gud er virkelig, og at han gjør store ting i livet vårt, også i dag. Et vitne er en som snakker om dette, ikke for å fremheve seg selv, men Gud."
  Tove Stang Karlsen
  Tove Stang Karlsen
 • "Til syvende og sist er det Den hellige ånd som opplyser, kaller og virker i både meg og andre. Jeg vil være den jeg er, og så tror jeg at mitt vitnesbyrd sammen med mange andres vil utgjøre noe stort og slagkraftig."
  Hallvard Nordstrand
  Hallvard Nordstrand
 • "Å se hvordan folk har levd livet sitt og hvordan de har prioritert har vært det mest synlige vitnesbyrdet for min del."
  Ingrid Helene Engås
  Ingrid Helene Engås
 • "Det er sjelden vi vet rekkevidden av det vi sier og gjør. Men iblant kan vi få se glimt av det, og det er inspirerende."
  Jon Lia
  Jon Lia
 • "Som elev og stipendiat på Bibelskolen Fjellhaug fikk jeg virkelig vokse i troen. Jeg fikk mye ansvar og tillit. Jeg fikk virkelig prøvd meg, etter hvert også som forkynner. I ettertid kan jeg tenke "at de turte", men jeg er veldig takknemlig."
  Erika Vestre
  Erika Vestre
 • "Jeg setter pris på å høre eldre folk som gir sitt vitnesbyrd etter et langt liv og viser at gudstroen står seg. Og det er trosstyrkende når folk vitner gjennom forkynnelse og løfter frem Bibelens vitnesbyrd."
  Steffen Stensland
  Steffen Stensland
 • "Jeg liker når det åpner seg muligheter for å samtale om tro på tomannshånd. Der kan virkelige møter mellom mennesker oppstå. Det synes jeg er spennende."
  Victoria Bø
  Victoria Bø
 • "Jeg har erfart at det er viktig å regne med Gud, for det er bare ham som kan lede oss. Jeg kan være kontakten, men det er når mennesker får kontakt med den levende Gud at det skjer."
  Einar Ellingsen
  Einar Ellingsen
 • "For ti år siden meldte jeg meg inn i diabetesforbundet. Jeg følte at jeg bare gikk i en kristen ghetto og ville prøve å komme meg litt utenfor, slik at jeg kunne være et lys for noen andre. Jeg er ikke den som går rundt og vitner høylytt, men de vet at jeg er kristen. Det er ikke noe jeg vil skjule."
  Anne Grethe Kviserud
  Anne Grethe Kviserud
 • "Jeg er nok ikke av de frimodige kristne som evangeliserer på gata, og de gangene jeg har prøvd, har det ikke vært suksess. Men min tro på Jesus gjør noe med hvordan jeg møter andre mennesker. De har en unik egenverdi, og jeg vet at Gud vil ha alle mennesker til seg uansett hva slags liv de lever."
  Kjetil Gilje
  Kjetil Gilje
 • "Jeg ønsker å være ærlig med andre om at livet med Gud ikke er rosenrødt, men at vi kan være ærlige med Gud gjennom et fullt følelsesliv."
  Natasha Victoria M. Galland
  Natasha Victoria M. Galland

Om generalforsamlingen

Misjonssambandets generalforsamling (GF) er et av Nordens største kristne sommerstevner, med 5000 deltakere i alle aldre. GF er for alle som vil høre frigjørende forkynnelse og la seg utfordre til misjon.

GF er også Misjonssambandets høyeste beslutningsorgan, og alle misjonsfellesskap tilsluttet Misjonssambandet kan sende utsendinger.

Les mer